2017 Shell Lake Smolt Enumeration—Preliminary Data

Trap in at 4:26 p.m. May 23, 2017

 
Date Sockeye daily Sockeye cumulative Coho daily Coho cumulative
 5-23-17  0  0  0  0
 5-24-17  0  0  0  0
 5-25-17  0  0  0  0
 5-26-17  0  0  0  0
 5-27-17  0  0  0  0
 5-28-17  0  0  0  0
 5-29-17  0  0  0  0
 5-30-17  0  0  0  0
 5-31-17  0  0  0  0
 6-1-17  0  0  0  0
 6-2-17  0  0  0  0
 6-3-17  7  7  0  0
 6-4-17  0  7  0  0
 6-5-17  1  8  0  0
 6-6-17  3  11  0  0
 6-7-17  0  11  0  0
 6-8-17  0  11  2  2
 6-9-17  0  11  0  2
 6-10-17  0  11  0  2
 6-11-17  0  11  0  2
 6-12-17  0  11  1  3
 6-13-17  0  11  0  3
 6-14-17  0  11  0  3
 6-15-17  0  11  0  3
 6-16-17  0  11  0  3
 6-17-17  0  11  0  3
 6-18-17  4  15  1  4
 6-19-17  0  15  0  4
 6-20-17  No Data    No Data  
 6-21-17  No Data    No Data  
 6-22-17  Trap Removed    Trap Removed